heroicocòmic? 

Altres

Per fer referència al gènere literari de l’èpica paròdica, en català s’usa el compost heroicocòmic, que trobem documentat en diverses fonts. És, a més, la construcció habitual per a formar compostos adjectius a la manera culta. 

Cal tenir present, però, que en altres llengües, com ara l’anglès, la forma més usada és heroi-comic, una forma que, tal com s’explica als diccionaris Oxford, prové d’una traducció del segle XVIII a partir del francès héroïcomique, actualment escrita héroï-comique. Aquesta forma francesa és el resultat de la supressió de la síl·laba final -co del primer formant, tal com s’explica al web del CNRTL. Si la denominació catalana fos un manlleu adaptat de la forma anglesa o francesa, també seria possible una forma heroicòmic, però no es troba documentada enlloc.

El contacte de dues síl·labes iguals (heroicocòmic) no és un problema; es produeix en altres compostos d’aquest tipus, com ara troncocònic. Per tant, es pot concloure que la forma heroicocòmic és el compost de formació correcta en català i, a més, és la forma documentada en algunes obres. La forma heroiocòmic, calc de la formació francesa que han seguit altres llengües, entre les quals l’anglès, seria només acceptable si tingués una certa tradició, però no s’ha documentat enlloc. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS