croquització? 

Química

L’acció o efecte de fer un croquis és croquisació, ja que és un derivat de croquisar (DIEC). És un cas similar a iris > irisar.

Hi ha una tendència a fer els derivats croquitzar i croquització, potser per influència del castellà croquizar (DRAE), o potser per analogia amb els derivats formats amb el sufix -itzar (molt freqüents).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS