els Àustria o els Àustries? 

Estil i convencions

La pluralització dels noms de llinatge presenten una gran vacil·lació. Així, per exemple, els Romanov no sol pluralitzar; però els Borbons és més freqüent que els Borbó. El cas dels Àustria/Àustries és un dels més vacil·lants, ja que el trobem tant d’una manera com de l’altra sense poder observar una tendència en favor d’una solució determinada.

La nova Gramàtica de la llengua catalana només constata aquesta vacil·lació: «Entre els noms de llinage o cognom, n’hi ha que tenen forma de plural, [...], mentre que d’altres formalment són singulars [...]. Quan es fa referència genèricament a una nissaga el cognom de la qual té forma de singular (o a diversos dels membres que la integren), hi sol haver variació entre mantenir invariable el cognom o bé adaptar-lo a una forma de plural: Els Bofarull (o els Bofarulls) [...]; els Montcada (o els Montcades) [...]; [...]els Trastàmara (o els Trastàmares)[...]; [...] els Borbó (o els Borbons) [...]. Amb tot, es tendeix a mantenir invariable si la forma del plural es pot confondre amb un altre cognom existent [...].»

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS