presumptament? 

Dret i ciències socials

L’adverbi presumptament no té entrada en el DIEC ni en el GDLC. Això no significa que no s’hagi de considerar correcte, ja que és una expressió adverbial derivada de l’adjectiu presumpte. Com és habitual en els adverbis acabats en -ment, aquest sufix s’adjunta a la forma femenina de l’adjectiu (presumpta > presumtament). Els diccionaris sí que inclouen, en canvi, el sinònim presumptivament (derivat de presumptiu), una forma d’ús menys freqüent que presumptament.

En els diccionaris de llengua general no se solen incloure tots els derivats possibles, únicament els que tenen usos no previsibles o bé són molt freqüents.

Trobem documentat presumptament en obres de referència com l’Ésadir o el Manual de redacció de comunicats per als centres penitenciaris (Gencat).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS