complement alimentós o alimentari? 

Ciències de la vida i la salut

D’acord amb el DIEC, l’adjectiu alimentari té un sentit més ampli que alimentós. Vegem-ne les definicions:

alimentari:

adj. [MD] [HO] Relatiu o pertanyent als aliments. Substància alimentària. El ritme alimentari d’un nadó.
adj. [HO] Alimentós. Producte alimentari. Pasta alimentària.

alimentósadj. [MD] [BI] [HO] Que nodreix o alimenta. Les mongetes són molt alimentoses.

 Dins el Cercaterm trobem el terme producte alimentós, del qual cal destacar la precisió feta a la nota sobre els adjectius alimentari i alimentós:

Indústria alimentària > Aliments sòlids > Productes alimentaris sòlids>

Nota: Convé no confondre el terme producte alimentós, que designa un producte elaborat apte per a l’alimentació humana i que té valor nutritiu, amb producte alimentari, que designa qualsevol producte no nociu que, sense tenir valor nutritiu, pot ser utilitzat en l’alimentació.

D’acord amb aquestes definicions, es pot dir que un complement alimentari és també un complement alimentós si té un valor nutritiu. És a dir, des d’un punt de vista conceptual totes dues designacions són adequades: complement alimentari (perquè té relació amb els aliments) i complement alimentós (perquè té valor nutritiu).

Si totes dues denominacions són adequades, cal veure si hi ha una forma més fixada o predominant. Recollim-ne algunes dades:

- A la Gran Enciclopèdia Catalana (GEC) tenim l’entrada complement alimentari, expressió que apareix també dins d’altres articles. Però també apareix l’expressió complement alimentós en alguns articles (com ara a resveratrol).

- Al Diccionari Enciclopèdic de Medicina (DEMCAT) trobem dues entrades que en la definició contenen l’expressió complement alimentari. No n’hi ha cap amb l’expressió complement alimentós.

- A l’Agència Catalana de Seguretat Alimentària usen la denominació complement alimentós.

- A Google trobem més resultats de complement alimentari que no pas de complement alimentós

En resum, la denominació complement alimentari és més freqüent que no pas complement alimentós, tot i que totes dues denominacions són correctes. La denominació complement alimentós és menys freqüent, però és més precisa, ja que indica que es tracta de substàncies amb valor nutritiu.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS