altmètrica? 

Biblioteconomia i documentació

El terme anglès altmetrics està format pels mots alternative metrics i fa referència a un mètode de mesurament i seguiment de l’impacte d’un text acadèmic o de recerca mitjançant les interaccions en línia. És un sistema de càlcul diferent i complementari del que s’usa habitualment per establir l’impacte d’un article. Podem trobar-ne informació al manifest altmetrics.

En textos catalans i castellans, l’ús del manlleu altmetrics alterna amb l’ús de la forma adaptada altmetria (altmetría en castellà). Per paral·lelisme amb altres termes amb formació similar (com bibliometria, infometria, etc.), la forma adaptada és preferible al manlleu.  

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS