25 % wt? 

Altres

L’abreviatura wt significa weight percent. En català s’expressa mitjançant la fórmula % en pes (percentatge en pes o tant per cent en pes), com es pot veure al llibre Anàlisi química quantitativa

Context

[...] a partir de la barreja de pols de metall elemental (50:25:25 % wt en pes)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS