one-pot? 

Altres

En anglès s’anomena one-pot synthesis la «strategy to improve the efficiency of a chemical reaction whereby a reactant is subjected to successive chemical reactions in just one reactor». En francès, s’ha traduït oficialment per synthèse monotope, tal com recull France Terme.

En textos catalans, només s’han detectat expressions del tipus d’un sol reactor, en un mateix reactor, com a fórmules alternatives a l’ús del manlleu one-pot. Tampoc en castellà s’han pogut trobar expressions fixades que substitueixin el manlleu, fora de traduccions més o menys literals com ara en un mismo recipient.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS