catalitzadors suportats sobre carbó? 

Química

El suport d’un catalitzador és un material sobre el qual se sosté el catalitzador (veg. catalyst support). En català hi ha diversos documents que parlen de catalitzadors suportats, pero cap de les fonts és rellevant. A l’Idescat hi ha l’expressió catalitzadors sobre suport… L’expressió catalitzadors suportats per carbó és probablement un calc de l’expressió anglesa carbon supported catalyst (molt freqüent). Per expressar la mateixa idea potser seria més entenedora una construcció com ara catalitzadors sobre un suport de carbó.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS