japonisme? 

Altres

Per referir-se a la influència japonesa en el camp artístic, es parla sovint de japonisme i, alguna vegada, de japonesisme. Totes dues formes estan documentades, però la primera és molt més freqüent, potser per influència d’altres llengües, com l’anglès (japonism), el francès (japonisme) o el castellà (japonismo). La forma japonesismo, en castellà, fa referència principalment a les paraules d’origen japonès.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS