objectoadaptador? 

Lingüística

En l’estudi dels gestos, hi ha els anomenats adaptadors, que faciliten la interacció del subjecte amb l’entorn, i dintre d’aquests hi ha el objectoadaptadors, que comporten la intervenció d’algun objecte. El terme objectoadaptador és un compost a la manera culta en què el mot objecte pren la forma prefixada objecto-. Està poc documentat però cal considerar-lo una construcció correcta, especialment tenint en compte que en altres llengües es fa la construcció paral·lela: en castellà (objetoadaptador), en francès (objet-adaptateur), en anglès (object-adapter).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS