in faciendo? 

Dret i ciències socials

L’expressió llatina in faciendo està documentada en el Diccionari jurídic de la Societat Catalana d’Estudis Jurídics, consultable també des del cercador del CiT. Hi trobem la informació següent:

in faciendo [la] loc. adj.
[dret romà]
Que s’està constituint.
Ex.: La llei també fa responsable a l’associació in faciendo dels actes indispensables per a constituir-se.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS