oblidar: verb factiu o factitiu? 

Lingüística

Tal com es pot observar en el Diccionari de lingüística de Manuel Pérez Saldanya, hi ha verbs factius i verbs factitius. Els verbs factitius són també anomenats verbs causatius. Els verbs factius són els que poden dur una oració completiva el valor de veritat de la qual és pressuposat pel parlant. Per comprovar si un verb és factiu, es poden utilitzar les proves sintàctiques de la negació i la interrogació. Així, un verb és factiu si les proves de la interrogació i la negació no afecten el valor de veritat de la completiva.

Si apliquem les proves al verb oblidar:

1. Ha oblidat que t’agraden les cireres.

2. No ha oblidat que t’agraden les cireres

3. Ha oblidat que t’agraden les cireres?

observem que el valor de veritat de la completiva es manté inalterable en tots tres casos. Per tant, el verb oblidar és factiu. Així, podem parlar de la factivitat del verb oblidar. La factitivitat o causativitat és diferent i no té a veure amb el cas del verb oblidar.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS