el moment en el que / en què / en el qual? 

Gramàtica

La fitxa de l’Optimot sobre el Relatiu temporal destria les possibiles construccions que es poden fer. D’acord amb aquesta fitxa, són correctes totes les construccions següents:

En el moment que va entrar es va apagar el llum.

En el moment en què va entrar es va apagar el llum.

En el moment en el qual va entrar es va apagar el llum.

En la fitxa Pronom relatiu en complements preposicionals: ’el qual’, ’qui’ o ’què’ s’explica per què no és correcta la construcció  *En el moment en el que va entrar es va apagar el llum.

 

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS