megalencefàlica o megaloencefàlica? 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu megaloencefàlic (o megalencefàlic) és un compost a la manera culta, que ha de dur o d’enllaç entre els dos formants, tot i que el segon formant comença per vocal, ja que el terme del qual deriva, megaloencefàlia, està documentat amb o d’enllaç. Això és coherent amb el criteri general de Formació de termes amb elements cultes, on es diu que «quan el segon element és un mot que té vida independent en català, s’observa la tendència a mantenir la vocal -o del primer formant: psicoanàlisi, microona, termoanalgèsia, etc.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS