mullat de superfícies? 

Física

La propietat de les superfícies de mullar-se quan entren en contacte amb un líquid s’anomena mullabilitat (en anglès, wettability). Per referir-se a l’acció del líquid d’entrar en contacte amb la superfície sòlida (en anglès wetting), s’ha documentat la forma mullament o la forma mullat. No hi ha prou dades per decantar-se decididament per una de les dues formes com a preferent, però qualsevol de les dues és lingüísticament correcta.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS