escalaritat? 

Altres

De l’adjectiu escalar es pot derivar un nom com escalaritat, tal com de circular fem circularitat; de insular, insularitat, etc.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS