Investigadors i investigadores? 

Estil i convencions

Sobre el masculí genèric per a referir-se a persones indeterminades, recomanem tenir en compte el que es diu en el CUB dins l’apartat Persones indeterminades plural. Per a una visió més àmplia, podeu consultar l’apartat més general Ús no sexista del llenguatge.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS