que o què? 

Gramàtica

El relatiu que apareix a la frase «Aquestes són les indemnitzacions i ajuts a què tenen dret les persones» va accentuat (què), ja que es podria substituir per «les quals». Per a una visió general del relatiu en aquest tipus de contextos, pot ser útil el capítol 15 (pàgina 84) de la Gramàtica zero

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS