es defineix com o com a? 

Gramàtica

En l’oració «la malaltia es defineix com (a) l’estat de la persona que...» la conjunció ha de ser com (sense preposició) perquè el que ve a continuació comença per article. Per a més informació, vegeu l’apartat Com o com a del CUB.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS