categories gromàtiques 

Altres

L’adjectiu gromàtic és correcte. Procedeix d’un adjectiu llatí gromaticus, que fa referència al mesurament de la terra.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS