tombada? 

Altres

Si es vol expressar amb un substantiu l’acció d’una cadira de tombar-se (per defectes de l’estructura), tot i que en el diccionari només es recull el derivat tombada, la forma més documentada en situacions similars és tombament: tombament d’arbres, tombament de pilones, tombament d’un tauler d’anuncis, etc.

Pel que fa a les proves de resistència que en castellà reben el nom de vuelco lateral, vuelco delantero i vuelco trasero, es podrien traduir al català com a tombament lateral, tombament anterior i tombament posterior.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS