portfolio 

Pedagogia i ensenyament

Tal com es pot veure en diverses entrades del Cercaterm, en l’àmbit de l’economia, la forma anglesa portfolio s’acostuma a traduir per la paraula cartera. En altres contextos, com les ciències socials i l’ensenyament, sembla que la traducció més adequada és dossier.

Context

En aquest apartat, fou ben interessant la comunicació d’Alan Brine i John Feather, que presentaren una investigació que s’està duent a terme al Regne Unit per elaborar un portfolio dossier de competències destinat als professionals amb l’objectiu de promoure el seu desenvolupament professional i personal continuat.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS