pasta cinquenólica? 

Ciències de la vida i la salut

El terme castellà pasta cinquenólica o pasta zinquenólica és un material utilitzat en odontologia format per òxid de zinc i eugenol, d’on prové l’adjectiu zinquenòlic. En anglès només es documenta la forma sintagmàtica zinc oxide and eugenol paste o cement, que també es documenta en català (pasta d’òxid de zinc i eugenol o bé pasta d’òxid de zinc-eugenol) i en castellà (pasta de óxido de zinc y eugenol). També es documenta la forma pasta zinquenòlica.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS