els alumni? 

Pedagogia i ensenyament

En anglès, alumnus (pl. alumni) fa referència als exalumnes, i no pas als alumnes, d’un centre docent, com es pot veure en aquesta entrada del diccionari Collins:

alumnus

Word forms: plural alumni (əlʌmnaɪ ) countable noun

The alumni of a school, college, or university are the people who used to be students there.
Synonyms: graduate, valedictorian, past student, former student 

El mot cognat català alumne no té el sentit d’antic alumne, sinó el de persona que rep ensenyament en un centre docent en el moment actual. Per expressar aquesta relació amb el centre docent en el passat, cal usar la forma prefixada exalumne. Per tant, la forma anglesa alumni i la forma catalana exalumnes són equivalents.

Actualment, en el món universitari català, el nom de les associacions d’exalumnes solen contenir la forma anglesa alumni, com ara Alumni UB. Els membres d’aquestes associacions són exalumnes, però no tots els exalumnes formen part d’aquestes associacions. Per això, per referir-nos als membres d’aquestes associacions exclusivament, la forma més precisa és dir "membres d’Alumni UB"  (amb la paraula Alumni amb majúscula inicial per indicar que es tracta del nom propi de l’associació), o bé, per simplificar "els alumni".

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS