prestacional? 

Altres

L’adjectiu prestacional, derivat de prestació, es troba usat principalment en textos que tracten del disseny prestacional o disseny basat en prestacions (en anglès performance-based design), com ara la Guia tècnica de disseny prestacional (Departament d’Interior). El terme prestacions és l’equivalent de performance en aquests contextos, tal com avala la fitxa prestacions del Cercaterm per al camp de l’enginyeria. El derivat prestacional és lingüísticament correcte, però poc usat. En canvi, l’expressió basat en prestacions és més freqüent i més entenedora, i per tant més recomanable.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS