afectivosexual o afectiu-sexual? 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu afectivosexual és un compost a la manera culta creat a partir de dos adjectius. Es tracta d’un mecanismes de formació molt productiu (socioeconòmic, politicoreligiós, grecollatí, etc.).

Les formacions del tipus afectiu-sexual, en canvi, no són gaire freqüents en català i seria preferible usar una estructura sintàctica de coordinació (afectiu i sexual). Si es vol expressar en un sol mot, és preferible recórrer al mecanisme de formació de compostos a la manera culta.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS