persona desafavorida o desfavorida? 

Treball social

Els verbs desfavorir i desafavorir són tots dos correctes, com es pot veure al DIEC o al GDLC. La forma desafavorir, però, remet a l’entrada desfavorir en tots dos diccionaris, d’on es pot deduir que desvaforir és la forma preferent. El participi d’aquest verb (desfavorit, desfavorida, desfavorits, desfavorides) és, també, la forma més documentada (vegeu, per exemple, les ocurrències que apareixen dins l’Enciclopèdia.cat fent la cerca a tot el porta). Per tant, tot i que totes dues formes són correctes, podem considerar que l’expressió persones desfavorides és la forma preferent i més freqüent.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS