cascada de senyalització? 

Química

Una cascada és un "conjunt de reaccions bioquímiques encadenades l’una darrere de l’altra, de tal manera que l’activació de la primera de la sèrie fa que seqüencialment es vagin activant totes les altres. Un exemple de cascada és la transducció de senyals". 

La transducció de senyals és un "conjunt de mecanismes i vies bioquímiques i enzimàtiques responsables de transmetre intracel·lularment la informació de qualsevol interacció o canvi que es produeixi a la membrana cel·lular, mitjançant la inducció de canvis moleculars en el nucli i el citoplasma que comporten l’activació, proliferació, diferenciació o mort cel·lulars".

Segons la Wikipedia en anglès biochemical cascade, signaling cascade i signaling pathway són sinònims. En català, aquesta sinonímia també ha de ser possible, però la forma més documentada és via de senyalització.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS