rendició o retiment de comptes? 

Economia i empresa

Ateses les remissions de la segona edició del Diccionari de la llengua catalana (DIEC) que relacionen els verbs retre i rendir, tant podem construir l’expressió retre comptes com rendir comptes.

Podem dir el mateix dels casos substantivats: malgrat que el DIEC només recull el sintagma rendició de comptes, la sinonímia entre els dos mots també fa possible retiment de comptes.

Bibliografia

Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS