ascaridoideos? 

Ciències de la vida i la salut

La forma catalana corresponent al nom de superfamília Ascaridoidea hauria de ser ascaridoïdeus, d’acord amb el criteri de la Viquipèdia i de la Història Natural dels Països Catalans (HNPC). A la Viquipèdia trobem l’entrada Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica, on es troba un quadre amb els noms de família que indica la terminació internacional (en llatí) i l’equivalència catalana. Aquestes terminacions catalanes no han estat localitzades en el Codi Internacional de Nomenclatura Zoològica, traduït i publicat per l’IEC, però és el criteri que s’aplica en obres de referència com la HNPC (consultable des de la interfície d’Enciclopèdia.cat), com es pot veure, per exemple, en l’article corresponent a Els rosegadors: lirons, rates, talpons i afins, que conté una taula amb la classificació taxonòmica dels rosegadors i on es pot veure clarament l’ús de la terminació catalana -oïdeus en els noms de superfamília:

O. ROSEGADORS
SO. protrogomorfs (Protrogomorpha)
  SpF. aplodontoïdeus (Aplodontoidea)
    F. aplodòntids (Aplodontidae)
SO. esciuromorfs (Sciuromorpha)
  SpF. esciuroïdeus (Sciuroidea)
    F. esciúrids (*)
  SpF. geomioïdeus (Geomyoidea)
    F. geòmids (Geomydae)
    F. heteròmids (Heteromyidae)
  SpF. diplodoïdeus (Diplodoidea)
    F. dipòdids (Dipodidae)
    F. zapòdids (Zapodidae)
SO. castorimorfs (Castorimorpha)
  SpF. castoroïdeus (Castoroidea)
    F. castòrids (Castorídae)
SO. anomaluromorfs (Anomaluromorpha)
  SpF.?
    F. anomalúrids (Anomaluridae)
    F. pedètids (Pedetidae)
SO. gliriomorfs (Gliriomorpha)
  SpF. gliroïdeus (Gliroidea)
    F. glírids (*)
    F. selevínids (Seleviniidae)
SO. miomorfs (Myomorpha)
  SpF. muroïdeus (Muroidea)
    F. cricètids (Crícetidae)
    F. arvicòlids (Arvicolidae) (*)
    F. múrids (Muridae) (*)
  SpF. espalacoïdeus (Spalacoidea)
    F. espalàcids (Spalacidae)
    F. rizòmids (Rhizomyidae)
SO. histricomorfs (Hystricomorpha)
  SpF. histricoïdeus (Hystrícoidea)
    F. histrícids (Hystricidae)
  SpF. trionomioïdeus (Thryonomyoidea)
    F. trionòmids (Thryonomyidae)
    F. petromúrids (Petromuridae)
  SpF. batiergoïdeus (Bathyergoidea)
    F. batièrgids (Bathyergidae)
  SpF.?
    F. ctenodactílids (Ctenodactylidae)
SO. caviomorfs (Caviomorpha)
  SpF. octodontoïdeus (Octodontoidea)
    F. octodòntids (Octodontidae)
    F. ctenàmids (Ctenamyidae)
    F. equímids (Echimyidae)
    F. capròmids (Capromyidae)
    F. abrocòmids (Abrocomyidae)
  SpF. xinxil·loïdeus (Chinchilloidea)
    F. xinxíl·lids (Chinchillidae)
  SpF. cavioïdeus (Cavioidea)
    F. càvids (Caviidae)
    F. hidroquèrids (Hydrochoeridae)
    F. dinòmids (Dinomyidae)
    F. dasipròctids (Dasiproctidae)
    F. agoútids (Agoutidae)
  SpF. eretizontoïdeus (Erethizontoidea)
    F. eretizòntids (Erethizontidae)

 

 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS