abdisiat? 

Belles arts

L’adjectiu derivat d’absis que es documenta en els diccionaris de llengua general, com el DIEC o el GDLC, és absidal, que es defineix com a «relatiu o pertanyent a l’absis». Tot i així, als articles inclosos al portal Enciclopèdia.cat, trobem l’ús d’absidal també en el sentit de «tenir forma d’absis». En molts textos, però, aquest sentit es representa amb la forma absidiat -ada, que trobem en diversos llibres i en molts articles acadèmics

Al DCVB es recull la forma absidat -ada (sense -i-), però aquesta forma no es troba gaire documentada en textos. De fet, el CTILC no en recull cap ocurrència. En castellà, en canvi, la forma habitual és absidado -da.

Així, doncs, tenim la forma absidal, recollida als diccionaris i que s’usa en el sentit de «relatiu i pertanyent a l’absis» o «que té forma d’absis», i la forma absidial, que no està recollida a cap diccionari, però que és molt usada per indicar «que té forma d’absis». 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS