la Caixa o La Caixa? 

Estil i convencions

La Fundació Bancària La Caixa gestiona l’Obra Social La Caixa (activitat social) i CriteriaCaixa (activitat financera). CaixaBank és una de les entitats financeres que formen CriteriaCaixa. Per tant, són denominacions no intercanviables que designen entitats interconnectades, però diferents. 

El nom propi La Caixa l’escrivim amb majúscula i sense cometes, encara que el logotip en pugui dur.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS