en rata, en empresa 

Gramàtica

L’expressió en rata d’aquest context és agramatical. Hi ha dues possibles solucions a aquest problema: o bé s’hi afegiex l’article determinat la, o bé s’usa la forma plural rates.

Context

«Dissociació dels ritmes circadiaris i tractaments per al seu acoblament en rata sotmesa rates sotmeses / en la rata sotmesa a cicles de llum-foscor».

Pràctiques en empresa empreses

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS