negre amido 

Ciències de la vida i la salut

El terme anglès amido black, que fa referència a un colorant per tenyir proteïnes, es troba sovint traduït al català o al castellà amb les formes: negre amido, negre amida, negro amido, negro amida. Cal tenir present que el mot anglès amido és un adjectiu, com ho és també el mot amino (amino acid). En català o en castellà, amino- o amido- són formes prefixades d’amina i amida, respectivament. Per això, no es poden usar aïlladament, sinó com a prefixos: aminoàcid (i no pas àcid amino).

Una possible forma amidonegre, però, no ha estat documentada enlloc. En canvi, sí que s’ha trobat, per al castellà, l’expressió negro de amida, que vol dir el mateix i té una estructura sintàtica correcta. És per això que proposem la forma negre d’amida com a equivalent del terme anglès amido black.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS