transparentat i transparentador 

Ciències de la vida i la salut

La forma transparentació ha estat documentada a Internet en diversos documents relacionats amb l’experimentació en el camp de les ciències de la vida. És obvi que aquesta forma pressuposa un verb transparentar que, tot i que està recollit als diccionaris catalans, no té el significat de ‘fer transparent’. Aquest significat, en canvi, sí que el té el verb anglès transparentize, com es pot veure al Webster’s. Segurament, és per influència de l’anglès que s’ha fet aquesta ampliació de significat del verb transparentar.

Una altra possibilitat és optar per una forma verbal diferent, com s’ha trobat en algunes pàgines en castellà, que usen el verb transparentizar i derivats (transparentización). És clar que aquestes formes també poden ser un calc de la forma anglesa transparentize (v) i transparentization (n), i encara més si es té en compte que en molts contextos l’ús d’aquests mots no és correcte, com ara:

Globalización del conocimiento y transparentización de transparencia en la actividad docente.

Pel que fa a l’adjectiu transparentador, no presenta cap problema formal com a derivat de transparentar si s’accepta en el sentit de ‘fer transparent’.

Context

«Col·loqueu la tira humida sota de la llum infraroja, durant uns minuts, a uns 5-10 cm de distància. Prèviament s’haurà connectat la llum perquè tota la zona estigui a la temperatura desitjada. (L’operació de transparentat transparentació ha de fer-se prenent les tires d’una en una, les restants romandran al bany transparentador fins a utilitzar-les).»

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS