Pronúncia de quaranta 

Gramàtica

Segons la Proposta per a un estàndard oral de la llengua catalana, I de l’Institut d’Estudis Catalans (pàg. 17), la pronúncia amb el diftong reduït (coranta —o curanta en el cas del català central) no és recomanable.

Igualment, a l’És a dir, el portal lingüístic de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (TV3 i Catalunya Ràdio, entre d’altres), s.v. quaranta, fan notar que la pronúncia preferida és la que fa el diftong.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS