comes o punts en els decimals 

Estil i convencions

En la tradició tipogràfica catalana, el símbol utilitzat per separar els decimals és la coma.

En els llenguatges especialitzats, es poden seguir, però, les indicacions de la Unió Internacional de Química Pura i Aplicada al llibre verd, Magnitud, unitats i símbols en química física, on fa constar que tots dos sistemes (amb punt o amb coma) són correctes, si bé la norma ISO 31-0:1992 recomana l’ús de la coma. Us recomanem l’ús del punt si heu d’incloure en el mateix treball alguna imatge en què n’hi hagi o alguns resultats procedents d’algun programa que l’utilitzi, amb l’objectiu de mantenir la coherència.

Com a comentari col·lateral, si en el treball utilitzeu el punt, per a les indicacions horàries heu de fer servir els dos punts (per exemple, 13:30 h), mentre que si utilitzeu la coma per als decimals, en les indicacions horàries és preferible fer servir el punt (per exemple, 13.30 h).

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS