bastides? 

Ciències de la vida i la salut

En el camp de l’enginyeria de teixits hi ha un tipus de biomaterials que fan la funció de matrius de suport per tal de regenerar teixits. En anglès aquests materials o biomaterials, a vegades, reben el nom de scaffolds, com podem veure en el context següent:

«scaffold: A structure made of natural or synthetic biomaterials, which provides shape and mechanical support for regeneration of a tissue from cells.»

En algunes pàgines d’Internet trobem que aquesta expressió anglesa scaffold s’ha traduït al castellà com a andamio o andamiaje, i al català, com a bastida. Són traduccions poc adequades, ja que el mot anglès scaffold té un ús molt més ampli que no pas bastida o andamio, que són mots lligats fortament al camp de la construcció. Per aquest motiu, sembla més apropiada una traducció com ara matriu, que també trobem a Internet com a equivalent de scaffold, normalment formant part d’expressions com ara: matriu estructural, matriu de suport, matriu tissular de suport, etc. Cal tenir en compte que també en anglès es refereixen a aquests elements com a matrices, com podem veure en el context següent:

«Scientific advances in biomaterials, stem cells, growth and differentiation factors, and biomimetic environments have created unique opportunities to fabricate tissues in the laboratory from combinations of engineered extracellular matrices (“scaffolds”), cells, and biologically active molecules.»

Context

Definir les propietats necessàries dels materials perquè puguin servir com a bastides matrius de suport en enginyeria de teixits.

Introducció a l’enginyeria de teixits: estructura i propietats de teixits. Scaffolds Matrius de suport, regeneració d’os, pell i cartílags 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS