llibreries i comandes 

Ciències de la vida i la salut

El mot llibreria en el context informàtic és, sovint, una traducció errònia de l’anglès library (que normalment vol dir ‘biblioteca’) i que fa referència a un «conjunt organitzat de dades, de funcions o de programes informàtics», com trobem definit al Cercaterm i al DIEC per al terme català biblioteca. També al GDLC trobem una definició informàtica de biblioteca en aquest sentit, però amb més informació afegida: «INFORM Conjunt organitzat de programes, ja enllestits per a execució, o de mòduls de tipus traslladable, juntament amb el directori o índex que permet d’accedir-hi. També és anomenada biblioteca de programes». Per a més informació sobre aquest terme, vegeu la fitxa llibreria o biblioteca.

Pel que fa al mot comanda, també cal anar alerta, perquè acostuma a ser una mala traducció de command (‘ordre’, ‘instrucció’). En català comanda és un ‘encàrrec’. D’acord amb el que es recull al DIEC, cal utilitzar ordre o instrucció segons el cas:

instrucció: [IN] En inform., cadena de caràcters que, en llenguatges de programació i en relació amb un conjunt determinat d’operacions, especifica parcialment o completament una operació o un procés elemental.

ordre: [IN] En inform., instrucció, particularment quan fa referència a les unitats de control perifèriques.

 

Context

Introducció al programa de Matlab i utilització de comandes d’instruccions, funcions i llibreries biblioteques / biblioteques de programes.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS