implicar 

Química

Cal anar en compte amb algun usos abusius del verb implicar que, segons el DIEC, trobem definit de la manera següent:

1 1 v. tr. [LC] [FS] Contenir com a conseqüència, com a inferència natural. Això implica contradicció.
1 2 v. tr. [LC] [FS] Contenir implícitament, virtualment. Això implica una guerra.
1 3 [LC] no implicar No ésser obstacle. La falta del permís no implica que no es puguin començar les obres.
2 tr. [LC] Involucrar, comprometre, (algú) en un afer, especialment delictuós. Alguns militars han estat implicats en el cop d’estat. El van implicar en un afer de corrupció.

Com que el context de la consulta no té cap relació amb afers delictuosos, sembla preferible usar altres solucions, com ara: intervenir, estar relacionat amb, etc.

Context

«La funció del CPT1c és desconeguda, encara que se l’ha implicat en es creu que intervé en / se l’ha relacionat amb el control hipotalàmic de la gana.»

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS