investigació translacional, medicina translacional 

Ciències de la vida i la salut

Segons Navarro, el terme anglès translational research cal traduir-lo per investigación aplicada, que podem adaptar al català amb la forma recerca aplicada. Però altres traductors, com ara M. Luisa Clark o Alberto Lifshitz, consideren que translational research no es pot traduir per recerca aplicada, perquè no és ben bé el mateix que applied research. En aquest sentit és interessant la descripció que fa Alberto Lifshitz de la situació que ha fet sorgir la necessitat de l’anomenada recerca translacional i, més concretament, la medicina translacional:

Si se mantuviera la idea de que la medicina traslacional es la utilización de los conocimientos de la ciencia en la atención de los pacientes no sería diferente de la investigación aplicada. En realidad, se trata de un puente en dos direcciones que se establece entre la ciencia y la clínica, pues si bien la ciencia aporta nuevo conocimiento para ayudar a los pacientes, la clínica ofrece un campo de aplicación, de puesta a prueba, de retroinformación y de identificación de necesidades para la investigación [...]

El problema que presenten aquestes expressions és que són poc entenedores. Per això, M. Luisa Clark també proposa altres fórmules més descriptives, gairebé definitòries, de traduir translational research, com ara investigación básica trasladada a las primeras fases del desarrollo de un medicamento, traslado (aplicación, transferencia) de los conocimientos de la investigación básica a la práctica clínica. Però aquestes expressions no es poden usar en tots els contextos i la forma més implantada en diverses llengües és el calc de l’anglès. El Cercaterm també recull una fitxa elaborada pel mateix TERMCAT en què es proposa la forma medicina translacional per al català.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS