procedural 

Informàtica i Internet

El terme anglès procedural language està definit al Free On-Line Dictionary of Computing de la manera següent:

Any programming language in which the programmer specifies an explicit sequences of steps to follow to produce a result (an algorithm).

En anglès també es pot expressar amb la forma procedure-oriented language, com recull la Wikipedia. 

La GEC recull la forma llenguatge orientat vers el procediment per expressar el mateix concepte, que podria tenir la forma una mica més breu llenguatge orientat al procediment. Per Internet, i paral·lelament a la forma anglesa procedural language, també hi ha força casos de llenguatge procedimental.

Context

«Programació en llenguatges procedurals orientats al procediment / procedimentals propis de les bases de dades.»

 

Bibliografia

GEC: Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS