combinacional 

Informàtica i Internet

A la GEC, en la definició de l’entrada circuit lògic, es diu el següent:

Dispositiu electrònic que efectua una determinada operació lògica. Pot ésser constituït per un circuit electrònic discret, però actualment només tenen aplicació pràctica els realitzats de forma integrada. Els circuits lògics són els elements bàsics dels sistemes automàtics de commutació, combinatoris o bé seqüencials dels ordinadors, etc. [...]

Els circuits que hom obté de la combinació de portes lògiques reben el nom de circuits combinatoris; en aquests circuits el senyal de sortida només depèn del valor de les entrades. [...]

D’altra banda a Internet es troben força contextos de les expressions circuit combinatori i lògica combinatòria.

Context

Entendre el funcionament dels circuits electrònics digitals combinacional combinatoris.

Saber implementar funcions lògiques combinacionals combinatòries mitjançant circuits combinacionals combinatoris estàndard.

Bibliografia

GEC: Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS