computador 

Informàtica i Internet

Els mots computador i computadora, d’acord amb el que trobem en el DIEC, són sinònims quan fan referència a un tipus d’ordinadors: els que estan especialitzats en una funció determinada. En aquest sentit, doncs, és correcte utilitzar qualsevol de les dues formes, computador o computadora, però no seria correcte utilitzar aquests mots com a sinònims d’ordinador, que és un terme de significat més ampli.  

Context

«Fonaments dels Computadors» 

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS