llenguatge assemblador 

Informàtica i Internet

D’acord amb les informacions trobades a la GEC, en informàtica, un assemblador és un:

Programa que assembla programes o parts de programes. Normalment també tradueix el llenguatge font al llenguatge de màquina i pot detectar i diagnosticar certs errors sintàctics. De vegades va incorporat en un compilador.

A la mateixa GEC hi ha l’entrada llenguatge d’assemblador:

Llenguatge de programació similar al llenguatge de màquina, però amb menys restriccions, especialment a l’hora de representar instruccions i dades.
 
També trobem la forma llenguatge d’assemblador com a equivalent del termes anglesos assembler language i assembly language en el Recull de termes de Softcatalà i en el Borsí de consultes de la UIB. 
 
Context

«Introduir l’alumnat en el llenguatge assemblador d’assemblador és un dels objectius de l’assignatura d’Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes.»

Bibliografia

GEC: Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS