càncer colorectal hereditari no polipoide 

Ciències de la vida i la salut

La forma recollida al DEM dins la subentrada síndrome de Lyell és càncer colorectal hereditari no lligat a la poliposi. A Internet hi ha molta més variabilitat formal, com ara: càncer colorectal hereditari no associat a (la) poliposi, càncer colorectal hereditari no polipòsic, càncer colorectal hereditari no poliposi (forma especialment rebutjable des d’un punt de vista lingüístic, ja que és un calc de l’anglès hereditary nonpolyposis colorectal cancer), càncer colorectal hereditari sense poliposi, càncer colorectal hereditari no polipós, etc.

La forma càncer colorectal hereditari no polipoide no sembla apropiada, ja que l’adjectiu polipoide vol dir ‘que té forma de pòlip’.

Context

«càncer colorectal hereditari no polipoide lligat a la poliposi»

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS