tractament personal (carta) 

Estil i convencions

A l’hora de redactar una carta, cal tenir en compte la relació que mantenen l’emissor (que és la persona que redacta el document) i el receptor (que és la persona a la qual s’adreça el document), amb l’objectiu d’establir el grau de formalitat del text i definir el tractament personal que rep cada actor de la comunicació.

En general, en les cartes formals, en què els actors de la comunicació no es coneixen, l’emissor es presenta en primera persona del singular (jo) i per al receptor s’empra la segona persona del plural (vós). Per exemple:

«Us escric per demanar-vos la convalidació de crèdits.»
«Us trameto adjunt el document que em vau sol·licitar.»
«Us agraeixo que accepteu aquesta proposta d’assignatura.»

Un cop definit el tractament, cal mantenir-lo en tot el document.

Bibliografia

«La carta». A: Criteris de la Universitat de Barcelona (CUB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/criteri.php?id=490>. [Consulta: 14/04/2008].

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS