medició 

Altres

Ni el verb medir ni el deverbal medició no estan recollits a cap obra lexicogràfica de referència, com el DIEC o el GDLC. Es tracta de castellanismes, tal com recull DCVB. La forma correcta catalana pot variar segons el context. En alguns casos, com en el context de la consulta, cal usar la forma mesurament.

Context

medició mesurament de riscos

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

DCVB: Alcover , Antoni M.; Moll, Francesc de Borja. Diccionari català-valencià-balear. Palma de Mallora: Editorial Moll, 1930-1963. 10 v. <http://dcvb.iecat.net/>

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS