enganxina 

Altres

El mot enganxina és un calc del castellà pegatina. Com es pot comprovar, no apareix recollit en cap diccionari català de referència, com ara el DIEC o el GDLC. Aquest és un castellanisme innecessari, ja que hi ha el mot adhesiu que es pot usar en tots els casos en què s’usa enganxina. Així és fa constar en una fitxa que es pot consultar a l’Optimot. També podem trobar la recomanació de no usar la forma enganxina en altres portals lingüístics, com ara l’Ésadir (de TV3) o els criteris lingüístics de la UOC.

Bibliografia

Optimot. <http://optimot.gencat.cat>.

Diccionari castellà-català [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.<Optimot>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS